OM FÖRENINGEN

Kort historik och utveckling till dagens verksamhet.

Föreningen bildades genom en utbrytning från Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare. Detta var år 2004 och namnet på den då nybildade föreningen var Östra Skaraborgs Godmansförening. Initiativtagare och föreningens första ordförande hette Lennart Svartvik. Ordförandeskapet drev han fram till sin död i november 2017. Efter beslut från RFS (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) skulle en enhetlig namnprofil skapas för samtliga föreningar anslutna till RFS. Detta var 2014 och namnet blev då Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare, eftersom samma namn utan "Östra" redan var upptaget. Tendensen var att efter denna omprofilering uppstod någon form av motstånd från ställföreträdare i den västra och norra delen av Skaraborg att ansluta sej till föreningen. Riksförbundet fick emellertid redan efter 2 år bryta upp direktivet att alla föreningar skulle heta "xxxx frivilliga samhällsarbetare". I samband med bytet av ordförande efter Lennart Svartvik aktualiserades problemet med vårt geografiskt begränsande namn och under 2018 kom styrelsen fram till att ta steget mot en renodlad godmans- och förvaltarförening. Styrelsen, under nuvarande ordförande Bert-Ola Karlsson, bestämde att till årsmötet i maj 2019 lägga fram ett förslag till namnändring i stadgarna. Årsmötet gav bifall till detta och föreningen heter numera Skaraborgs Godman och Förvaltarförening. Medlemsutvecklingen har varierat under tiden men visar just nu en positiv trend. Vid årsskiftet 2022/2023 var vi 217 medlemmar.


NUVARANDE MEDLEMSAKTIVITETER.

Våra medlemmar efterfrågar utbildning i olika former och inom olika ämnesområden. Vi svarar upp mot detta behov genom att bedriva studiecirklar inom redovisning och allmänna godmansfrågor. Dessa studiecirklar bedriver vi i samarbete med Vuxenskolan i Skövde, Mariestad och Lidköping.

- vi erbjuder dessutom gemenskap och erfarenhetsutbyte samt information via mail
- fysiska medlemsmöten med föredragshållare inom olika ämnesområden
- mentorverksamhet i samarbete med ÖIS
- forum för våra medlemmar i form av en sluten Facebook-grupp (sök på SGF)
- möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 220 kr/år
- etablerat samarbete finns med ÖIS och Överförmyndare Västra Skaraborg, vår ambition är att inleda ett sådant samarbete även med Överförmyndarna Mariestad/Töreboda.

VÅR STYRELSE
Presentation av styrelseledamöter

ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen med frågor och synpunkter, se ovanstående tel.nr och mailadresser till styrelseledamöterna. Övriga föreningsuppgifter enligt nedanstående:

Mailadress - info@godmaniskaraborg.se

Hemsida - www.godmaniskaraborg.se

Facebookgrupp - Sök på SGF (Skaraborgs Godman och Förvaltarförening) bland slutna grupper

Adress - SGF, c/o Abbotvägen 18   53273  Varnhem

Organisationsnummer - 802419-1887

Plusgiro - 1318464-3

Swish - 123 4425708