Fotogalleri

Från avslutningen i studiecirkel GRP i Skövde, november 2023. Fr vänster, Pia Eriksson, Ewa Wallin, Mattias Rosén, Katarina Pentmark, Bengt-Owe Ottosson, Catharina Gegerfeldt, Inga-Lill Jacobsson, Tommy Tingvall. 


Mötesordförande var Lars Lundberg vid föreningens 20:e årsmöte. Till vänster i bakgrunden Matilda Hagstedt och till höger föreningens ordförande Bert-Ola Karlsson.


                 Gillis Hellberg och Britt-Marie Stridh stod för underhållningen vid föreningens 20-årsjubileum.


Jan Wallgren, tidigare chef för ÖIS - Skövde, var en av föredragshållarna vid stormötet den 6/5 2023 som anordnades av ÖIS.


Ulf Johansson fick besök av Skogsmullarna vid föreningens medverkan på Friskvårdens dag den 4/9 2022


Från årsmötet den 19/5 2022. Föreningens ordinarie ordförande Bert-Ola Karlsson (till vänster) och mötesordförande Olle Wendt (till höger). Olle avtackades för sin tid i styrelsen och även för ett väl genomfört årsmöte.

Från årsmötet den 19/5 2022. Överförmyndare för Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström medverkade på årsmötet och berättade om sin roll som politiskt förordnad överförmyndare.

Från föreningens studiecirkel i dataredovisning för gode män på Vuxenskolan i Skövde den 28/10 2021.
Studieledare är Lola Ahlgren och Tommy Tingvall (3:a från vänster respektive längst till höger).


Medverkan i Friskvårdens dag på Billingehus den 5/9 2021, fr vänster, Ulf Johansson, Bert-Ola Karlsson, Karin Persson samt en intresserad besökare.


      Från föreningens studiecirkel i dataredovisning för gode män och förvaltare (den 7:e gruppen)


Premiär för TRÄFFPUNKTEN i Lidköping den 25/2 2020, med Lars Lundberg som studieledare.


Från vänster, Inga-Lena Lenndow och Olivia Wiberg från Swedbank, våra gästföreläsare vid vintermötet den 20 februari 2020 i Stadshuset, Sköve.


Föreningens ordförande Bert-Ola Karlsson, här i samband med medlemsinformationen på vintermötet den 20 februari 2020 i Stadshuset i Skövde.


Från det första info-möte i Lidköping. Ordförande Bert-Ola Karlsson ses här informera de närvarande. Drygt 40 personer från västra Skaraborg hade kommit och de visade stort intresse för föreningens planerade studiecirklar.

Från föreningens studiecirkel i dataredovisning för gode män och förvaltare på Vuxenskolan i Skövde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från föreningens höstmöte den 10/10 2019 då vi gästades av ÖIS, Skövde och Överförmyndare Västra Skaraborg. Från vänster: Lena Ekmark och Karin Källén (västra Skaraborg, Lidköping) därefter Emma Hellman och Benny Larsson (ÖIS, Skövde).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premiär för vår nya roll-up. Ordförande Bert-Ola Karlsson och ledamoten Olle Wendt vid föreningens medverkan i Friskvårdens dag den 1/9 på Billingehus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------