En lokalförening inom RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Vår hemsida hos RFS,
klicka här

Välkommen till en aktiv förening för gode män och förvaltare i Skaraborg. Vi samarbetar med Vuxenskolan i Skövde och Lidköping.

Föreningen har väl upparbetad kontakt med Överförmyndar-organisationerna i Skaraborg.

Godmans-Guiden

Nu kan föreningen erbjuda alla medlemmar ett helt nytt digitalt verktyg som ett hjälp- medel i uppdraget som god man.

Om du är nyfiken på innehållet skicka en intresseanmälan till vår mailadress: info@godmaniskaraborg.se

Medlemsansökan

Fyll i dina uppgifter i formuläret under menyn
"Bli medlem" och klicka på skicka-knappen.


Gå med i våran FB-grupp !

Där kan du få svar på de flesta frågor som dyker upp i ditt uppdrag.

Gå in på facebook och sök på grupper, ange "Skaraborgs Godman och Förvaltarförening" klicka på ansökningsknappen.

ÅRSMÖTE den 23/5 2024

Vi kallar till ordinarie årsmöte klockan 18:00 den 23/5 i Stadshuset Skövde, konferenssalen på bottenvåningen. Läs mer i kallelse via mail som har skickats till alla medlemmar idag den 10/4.
Anmälan denst 15/5 2024 till info@godmaniskaraborg.se

Årsmöteshandlingar finns under menyn "Årsmöte"

Träffpunkter och studiecirklar

Vårterminen 2024 har börjat och våra träffpunkter i Skövde och Lidköping finns nu under menyn "Kalender". Inbjudan till studiecirklar har skickats ut via mail till alla medlemmar.

OBS ! Ny Lathund för SKV4805

Gå till "Information" klicka på länken till SKV4805 Lathund. Då laddas filen ned och du kan behöva klicka på nedladdningsikonen. Eventuellt kan du behöva klicka på "Aktivera redigering" på en gul rad. Sedan fyller du i dina uppgifter och kan göra en direktutskrift på SKV4805 eller fylla i blanketten med hjälp av lathunden.

Ny uppdaterad lista med bidrag

Under huvudmenyn "Information" hittar ni en uppdaterad version av vår katalog över ersättningar och bidrag som finns att söka. Det är många gånger lättare än man tror att få ekonomiskt bidrag till sin huvudman. Ingår i kriteriet "Bevaka rätt".

227  medlemmar, den 8/5 2024
Under 2023 kunde vi notera en ökning från 217 till 229 medlemmar. I början av 2024 tappade vi många medlemmar som har slutat med sina uppdrag som ställföreträdare.
Så brukar deta vara varje år. Klicka på nedanstående knapp för att se diagram.